Tâng cầu bằng má bàn chân có các cách tâng chủ yếu:

  1. Tâng cầu bằng má trong bàn chân.
  2. Tâng cầu bằng má ngoài bàn chân.

Trong bài này mình sẽ giúp các bạn luyện tập kĩ thuật tâng cầu bằng má bàn chân giúp các bạn thành thạo kĩ thuật này hơn.