Để đến với tâng cầu nghệ thuật thì các bạn cần phải nắm vững những kĩ thuật cơ bản, từ đó các bạn mới có thể học được các kĩ thuật cao hơn.

Tổng quan: tung cầu lên cao mắt sẽ nhìn theo cầu để dự đoán hướng cầu rơi. Di chuyển về phía cầu rơi, tâng cầu lên cao. Tiếp theo nhanh chóng di chuyển theo hướng cầu rơi để tiếp tục tâng cầu lên.

Với 3 nội dung chính trong clip sẽ giúp các bạn nắm được kĩ thuật cơ bản của môn tâng cầu.

  1. Cảm nhận cầu
  2. Tâng cầu bằng đùi
  3. Tâng cầu bằng chân