Trong thi đấu vận động viên bóng bàn Timo Boll đã nhiều lần áp dụng thành công đổi tay giật bóng của mình, nó tạo được rất nhiều bất ngờ cho đối thủ và giúp chúng ta giật bóng ở phía góc bàn trống rất hiệu quả.

Dưới đây là cách luyện tập cho cú đổi tay này.

Thay đổi tay giật bóng bàn từ tay phải sang tay trái

Thay đổi tay giật bóng bàn từ tay trái sang tay phải