Đây là một môn nghệ thuật dành cho những bạn đam mê tâng cầu, vượt qua những kĩ thuật tâng cầu cơ bản để đến với những điệu múa uyển chuyển hòa mình vào với trái cầu.