Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả mọi người ghé thăm trang web này. Do đó, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin gì từ bạn

Chúng tôi nhận và lưu trữ mọi thông tin mà bạn nhập vào website của chúng tôi.
Thông tin cá nhân bao gồm thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi như họ và tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ gửi thư và địa chỉ thư điện tử,…

Mục đích của việc thu thập dữ liệu của bạn

Một trong những mục đích của trang web chúng tôi là để thông báo cho bạn biết chúng tôi là ai và những công việc chúng tôi làm. 

Lưu trữ thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website trong suốt thời gian là Thành Viên của website.

Thu thập và sử dụng cookies

Chúng tôi sử dụng cookie, và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.

Bạn nên liên hệ với ai để xóa dữ liệu cá nhân?

Bạn nên liên hệ với chúng tôi qua email kien16.com@gmail.com