Tâng cầu bằng mu bàn chân có các cách tâng chủ yếu:

  1. Tâng giật cầu.
  2. Tâng búng cầu.
  3. Mở rộng cách tâng cầu bền - kiểm soát

Trong bài này mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân giúp các bạn thành thạo kĩ thuật này hơn.