Một khi bạn đã đăng ký tham gia trên kien16.com, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản được đưa ra trong bản thỏa thuận này.

Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và Chúng tôi sẽ không thông báo đến từng đối tác, vì vậy bạn hãy quay lại trang này thường xuyên để cập nhật chính sách mới nhất.

Thông tin tài khoản cá nhân

Khi đăng ký tài khoản bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như họ tên, email, username. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết khi có xảy ra các sự cố xảy ra với tài khoản.

Bảo mật thông tin

Bạn có trách nhiệm tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Mọi thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật hết sức có thể, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi có thể gửi thông báo về các bài viết mới nếu bạn đăng kí nhận tin.

Hành vi bị nghiêm cấm

Cấm hành động spam, mọi hành động spam bài viết, ... sẽ được xóa tự động và không thông báo.

Cấm sử dụng nội dung có chứa ngôn ngữ phản cảm, kích động, bạo lực.