[Cmaj7] chút bối rối chạm [Bm7] tay anh rồi
[Am7] anh đang [D7] giấc dịu [G] dàng
[Cmaj7] chút tan vỡ chạm [Bm7] môi anh rồi
[Am7] em yêu (chỉ) [D7] yêu mùa ghé [G] thôi.

[Cmaj7] chút thương nhớ làn [Bm7] môi nhẹ nhàng
Khi [Am7] em [D7] yên say trong [G] giấc
[Cmaj7] chút yêu dấu chỉ là [Bm7] mộng thôi
[Am7] anh luôn [D7] mong đc có [G] em.

Người nói yêu [Cmaj7] anh đi, người nói thương [Bm7] anh đi
Để cho con [Am7] tim này đừng [D7] ngóng trông hao [G] gầy
Hãy đến bên [Cmaj7] anh đi, để cho tình [Bm7] trọn vẹn chúng [Em7] ta
Vì nơi con [Am7] tim này luôn có, tình yêu dấu [Cmaj7] kín cùng thương nhớ ... cho [D7] em.

[Cmaj7] chút bối rối, [Bm7] chút tan vỡ
[Am7] chút thương [D7] nhớ tình [G] ai
Người [Cmaj7] hỡi đến bên anh này, [Bm7] nói yêu mình anh thôi
[Am7] Để cho lòng [D7] anh thoả nhớ [G] mong.